IX tydzień zwykły

PONIEDZIAŁEK, 5 CZERWCA 2023
7.00 Za + Jana Leciejewskiego (5)
7.00 Za + Genowefę Dudzińską (5)
7.00 Za + Stanisława Piotrowskiego (5)
18.30 Z okazji rocznicy ślubu Marka i Renaty z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże.
18.30 Za + Czesława Janiaka w I rocz. Śm.

WTOREK, 6 CZERWCA 2023
7.00 Za ++ Bronisławę i Jarosława Olech
7.00 Za + Jana Leciejewskiego (6)
7.00 Za + Genowefę Dudzińską (6)
7.00 Za + Stanisława Piotrowskiego (6)
18.30 Zbiorowa św. Antoni

ŚRODA, 7 CZERWCA 2023
7.00 Za + Jana Leciejewskiego (7)
7.00 Za + Genowefę Dudzińską (7)
7.00 Za + Stanisława Piotrowskiego (7)
18.30 Za + Grzegorza Dolatę – int od córki z rodziną.
18.30 O Boże błogosławieństwo i zdrowie w rodzinie.

CZWARTEK 8 CZERWCA 2023 
BOŻE CIAŁO

7.00 Za ++ Józefę Władysławę i Teodora Malcherków, Anielę Woźną i Jana Snadnego oraz Annę i Stefana Tatarków.
7.00 Za + Jana Leciejewskiego (8)
7.00 Za + Genowefę Dudzińską (8)
7.00 Za + Stanisława Piotrowskiego (8)
9.00 Za + Julkę Gąsior w I rocz. Śm. I za ++ z rodziny.
12.00 Za ++ Agnieszkę i Bronisława Wachowiaków, Martę Józefa Sendłaków oraz + Kazimierza Strugałę.
17.00 Za + Piotra Wawrzyniaka – int. od dziesiątki 2022.
17.00 Za + Piotra Wawrzyniaka – int. od gwiazdorów z Niemarzyna.
17.00 ZBIOROWA

PIĄTEK, 9 CZERWCA 2023
7.00 Za + Jana Leciejewskiego (9)
7.00 Za + Genowefę Dudzińską (9)
7.00 Za + Stanisława Piotrowskiego (9)
18.30 Za + Krystynę Małecką.
18.30 Z okazji 70-tych urodzin Krystyny, z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę MB na dalsze lata życia.

SOBOTA, 10 CZERWCA 2023
7.00 Za + Jana Leciejewskiego (10)
7.00 Za + Genowefę Dudzińską (10)
7.00 Za + Stanisława Piotrowskiego (10)
17.00 Z okazji 18-tych urodzin Jakuba – dziękując za dar życia, z prośbą o Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego i opiekę Matki Bożej.
18.30 W 30 rocznicę śmierci Stanisława Szwarczyńskiego oraz za ++ Franciszkę Szwarczyńską, Tadeusza Mariannę i Ignacego Kazimierczaków, Stanisławę Przybylską i ++ z rodziny, Franciszkę i Kazimierza Kasprzak i ++ z rodziny.
18.30 Za ++ Ludwikę i Czesława Szkaradków oraz ++ z rodziny Siecla, Krawczyk i Kiciński.

NIEDZIELA, 11 CZERWCA 2023
7.00 Za + Irenę Kubinkę o dar przebaczenia grzechów.
7.00 Za + Jana Leciejewskiego (11)
7.00 Za + Genowefę Dudzińską (11)
7.00 Za + Stanisława Piotrowskiego (11)
9.00 Za ++ Kazimierza, Jadwigę, Antoniego Strugałów; ++ Agnieszkę Bronisława Wachowiaków, Martę Józefa Sędłaków i Jadwigę Kędzia.
9.00 Za ++ Władysławę, Piotra Wawrzyniak, Annę, Antoniego Zarębów.
12.00 Msza o urodzaje z Dąbrowy.
12.00 Z okazji I urodzin Dominika, z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie oraz opiekę MB, a także w pewnej intencji.
12.00 Za ++ Franciszkę i Józefa Maksajdowskich.
17.00 Mariannę, Franciszka, Alicję, Wojciecha Popielasów, Henryka, Marię Mizerę oraz ++ z rodziny Baksalarów, Ewę, Stansiałwa Sobierajów.
17.00 Za ++ Wojciecha i Andrzeja Samolik i za + Tadeusza Sibilskiego i za ++ z rodziny.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.