Trzej Towarzysze

Idea powstania Franciszkańskiego Centrum Młodzieżowo-Powołaniowego „Trzej Towarzysze” zrodziła się z potrzeby lepszego odpowiedzenia na znaki czasów, które coraz bardziej ujawniały się w duszpasterstwie młodzieżowym i powołaniowym naszej Prowincji zakonnej.

Pewne style i metody pracy z dziećmi i młodzieżą wymagały rewizji oraz nowych inspiracji. Stąd też najpierw decyzja o przeniesieniu siedziby Franciszkańskiego Duszpasterstwa Powołań do Chorzowa oraz podjęcie próby stworzenia nowego ośrodka, który zdołałby kontynuować wypracowaną tradycję pracy z młodzieżą skupioną głównie wokół klasztoru w Katowicach Panewnikach oraz ukazać nowe kierunki duszpasterstwa młodzieżowo-powołaniowego.

Dodatkową inspiracją był także owoc Międzynarodowego Kongresu Animatorów Powołaniowych OFM – dokument pt. „Kierunki duszpasterstwa powołaniowego”, który w sposób jednoznaczny kładzie nacisk na przygotowanie braci do pracy i posługi wśród młodzieży.

Prowincja Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny podjęła ten trud, gdyż wszyscy bracia Prowincji są odpowiedzialni za Duszpasterstwo Młodzieżowo-Powołaniowe. Stąd charakter Centrum Młodzieżowego wymaga szeroko rozumianej współpracy wszystkich braci Prowincji oraz pomocy tych wszystkich, którzy w sposób szczególny oddają się pracy „dla” i „z” młodzieżą.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.