Prowincja Wniebowzięcia NMP Zakonu Braci Mniejszych w Polsce

Prowincja Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny Zakonu Braci Mniejszych w Polsce jest jedną z pięciu franciszkańskich prowincji znajdujących się w naszym kraju i ponad stu prowincji rozsianych po całym świecie. 

Obecnie naszą wspólnotę prowincjalną tworzy ponad trzystu braci posługujących w Polsce, ale i poza jej granicami. Nasi bracia podjęli pracę między innymi w Niemczech, Austrii, Czechach, na Ukrainie, na Białorusi, Rosji, we Włoszech, Ziemi Świętej czy też na odległych misjach w Afryce, Ameryce Południowej i Azji.

Cieszy fakt, że w naszej prowincji niezwykle żywy jest duch misyjny i po dziś dzień nie brak braci, którzy decydują się głosić Chrystusa na krańcach świata. Najwięcej misjonarzy podjęło pracę w Boliwii i w Republice Środkowoafrykańskiej. Naszą obecność zaznaczamy również w Afryce Wschodniej (jeden z braci pracuje w Tanzanii) i na Dalekim Wschodzie (inny brat pełni posługę misyjną w Hongkongu).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.